Dracula Avontuur: The Twist   Leave a comment

Peter De Wachter pointed out I may not have found the “real treasure”, so I ended up giving Dracula’s Castle one more visit.

I had also been thinking of this door

Je staat nu op een lange wenteltrap die omhoog en naar beneden gaat. Voor je zie je een vreemd gevormde deur in de wand met in het hout van de deur ‘DIT IS SESAM’ gebrand. Een zwaar gebonk is achter de deur hoorbaar.

You are on a long spiral stair which goes up and down. There’s a strange door in the wall with “this is sesame” burned into it. Behind the door you can hear a heavy thumping.

and the fact the VAMPIRANIA message didn’t seem to make any sense (I thought maybe it was a “Rosebud” in Citizen Kane type situation, but it didn’t match any of the lore.)

VAMPIRANIA, in fact, was the magic word to open the door, leading to:

Je bent nu in de kruiskamer. De wanden zijn hier met bloed besmeurd en er liggen hier restanten van dieren. In de hoek ligt het geraamte van een onvoorzichtige avonturier. Een groot vuur verspert de doorgang naar een ernaast liggende kamer. Er is slechts 1 uitgang, de zware houten Deur.
Er is een gevaarli jke kruisspin hier.

You’re in a cross room. The walls are blood-smeared and there are remains of animals. In the corner is the skeleton of an adventurer. A fire blocks the passage to an adjacent room. There is only one exit, the heavy wooden door.

There is a dangerous spider here.

The spider is defeated via a bottle of poison water.

De fles valt kapot op de grond. Het gif stroomt uit de fles en de spin, die natuurlijk uitgedroogd was van al die jaren wachten op een prpoitje, vliegt op de vloeistof af. Op het moment dat ze het gif aanraakt sterft de spin.

The bottle falls to the ground. The poison flies out and the spider, parched from many years of waiting, flies at the liquid. The moment she touches the poison, the spider dies.

That leaves the fire, which was probably the most interesting puzzle (for me) in the game. I had found much earlier that I could tote around a large suit of armor, but had never found any use for it. If you wear the armor you can walk through the fire.

Je bent nu in de schatkamer. De wanden lijken licht te geven door een vreemde weerkaatsing van de gloed van het vuur. Hoog bovenin deze ruimte is een gat in de muur in de vorm van een latijns kruis. Er komt lucht door naar binnen.
Er is een schatkist, vol met gouden munten hier.

You’re in the treasure room. The walls give a strange reflection from the glow of the fire. High up there is a hole forming a cross.

There is a treasure chest full of gold coins here.

So, there was some treasure more interesting than the gold necklace. Now, had this been all there was, I might have just added some comments to my previous post and let it be, but I wanted to share the endgame message:

Alle dorpelingen en ook de TROS (Transylvania Radio Omroep Stichting) zijn aanwezig om je te feliciteren.

All the villagers and the TROS (Transylvania Radio Broadcasting Foundation) are here to congratulate you.

Carried off by cheering elves, right?

Er zijn ook enkele heren van de belasting- dienst aanwezig die willen weten wat er in de kist zit die je bij je hebt.

There is also some gentlemen from the tax service present who want to know what is in the box that you have with you.

Huh, that isn’t too bad, but none of my other adventures required registering capital gains …

Ook blijkt dat zojuist de vampieren tot de beschermde diersoorten worden gerekend zodat je je binnenkort voor de rechter moet verantwoorden. Er zijn enkele leden van de aktiegroep ‘Stop de Vampierenmoord’ aanwezig, die je aggressief bejegenen. Het blijkt dat ze allemaal een zwarte jas aan hebben…

It also appears that the vampires have just become a protected species and you will have to answer to the court soon. Some members of ‘Stop the Vampire Murder’ action group are present and harass you aggressively. They all are wearing a black jacket…

… the … end?

Posted September 4, 2019 by Jason Dyer in Interactive Fiction

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: